เดียวที่หนึ่งส่วนสี่ของญี่ปุ่นต้องการแข่งโอลิมปิคปีหน้า:ตรวจสอบการ

<พวกเขา>[ไม่สามารถดึงข้อมูเต็มไปด้ว-ข้อความเนื้อหา]

โตเกียว:เพียงแค่หนึ่งในสี่คนอยู่ในญี่ปุ่นอยากเห็น coronavirus-เลื่อนโตเกียวเล่นเกมจับปีหน้ากับส่วนใหญ่เหมือนกับการสนับสนุนจากหน่วงเวลาหรือเป็นคำขอยกเลิกใหม่ตรวจสอบการแสดง.
ตีพิมพ์ที่โมย 20 ก.ค.2020 03:45:00 +0000