รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด

รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด

“รักเมืองไทย” (ส.ว.) ที่รื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง โดยทีมงานสมาชิกวุฒิสภาสืบสานเจตนารมณ์ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษอดีตประธานองคมนตรี ในฐานะผู้ก่อตั้งทีมรักเมืองไทย แข่งขันฟุตบอลและทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ทีมรักเมืองไทยได้เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลการกุศลที่สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้กิจกรรมชื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึก “รักเมืองไทย”

รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด

    ทั้งนี้ จากการนำทีมโดยวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง, พีระศักดิ์ พอจิต, ดร.ตวง อันทะไชย, ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน, กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ,ทรงเดช เสมอคํา, ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม, ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี และ กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา พร้อมด้วย ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ, โอฬาร เชื้อบางรองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการบริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), กวีพันธ์ ทวีบุตร, กิตติศักดิ์นาครินทร์, ดารากร มณีเทพ, เริงฤทธิ์ จุลกะ, สิบเอก ยรรยง โสรัตน์

รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด

 

    ส่วนทีมวีไอพี จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันชัย คงเกษม ติดภารกิจราชการสำคัญกะทันหันได้มอบหมายให้ เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีม พร้อมด้วยเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด, เทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด, อาวุธ เอฟวา ผู้จัดการทีมร้อยเอ็ด PB ยูไนเต็ด เป็นต้น นำทีมร่วมแข่งขัน

รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด

     นอกเหนือจากการแข่งฟุตบอลการกุศลในตอนเย็นแล้ว ตั้งแต่ช่วงเช้าลงมาทางทีมรักเมืองไทย (ส.ว.) ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อนักเรียน ครู อาจาจารย์ และชาวบ้านชุมชนต่างๆ ในร้อยเอ็ด ด้วยการไปมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-19 ทั้งหมด 3 เขตพื้นที่ เขตพื้นที่ละ 100 โรงเรียน จำนวน 10,000 ชิ้น รวม 3 เขตพื้นที่ 300 โรงเรียน ได้รับหน้ากากอนามัยรวม 30,000 ชิ้น 

รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด

 

    สำหรับเขตพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ เขต 1 อำเภอเมือง, เขต 2 อําเภอสุวรรณภูมิ, เขต 3 อําเภอโพนทอง โดยได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในแต่ละเขตพื้นที่ถึงปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ที่จะสะท้อนให้กับวุฒิสมาชิกได้ไปหาทางแก้ไขช่วยเหลือต่อไป

รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด

     และช่วงก่อนแข่งขันฟุตบอลการกุศล ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน นำทีมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ และนักเตะระดับสโมสรชั้นนำ ดร.โสภิต ภาโนมัย, กวีพันธ์ ทวีบุตร, กิตติศักดิ์ นาครินทร์ เปิดคลินิกสอนฟุตบอล แนะนำวิธีการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการพัฒนาต่อยอดในเรื่องฟุตบอลต่อไป

รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด

     กิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ของทีม “รักเมืองไทย” ในครั้งแรกที่ร้อยเอ็ดนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี ได้รับการตอบรับ และคำชื่นชมเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมของทีมรักเมืองไทย (ส.ว.) ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน และวันเสาร์ที่ 12 กันยายน ต่อเนื่องกัน ที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดกำแพงเพชร

รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด
รักเมืองไทย (ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ดารากร มณีเทพ

อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสาร
Add friend ที่ @Siamsport
เพิ่มเพื่อน

Published at Tue, 25 Aug 2020 19:48:11 +0000